Didžioji krakšlė (Acrocephalus arundinaceus) Great Reed Warbler

Macro, paukščių ir kita fotografija.